Planeta Eden je projekt mapující představy o budoucnosti v socialistické vizuální kultuře. Jádrem projektu byly dvě výstavy Planeta Eden: Svět zítřka v socialistickém Československu (kurátoři Tomáš Pospiszyl a Ivan Adamovič), které se uskutečnily v roce 2010 v Domě umění města Brna a v pražském prostoru DOX. Souběžně byla vydána obsáhlá monografie (viz oddíl Kniha), která přinesla podrobnější materiály k tématu. Shromážděné informace chceme zpřístupňovat také na této webové stránce.

Motto: "Zdá se, že právě naše bezprostřední, žitá zkušenost s Utopií představuje paradoxně náš největší vklad do obecného zkušenostního tezauru dějin..." - literární historik Vladimír Macura v úvodu knihy Šťastný věk.

 

 
HRAČKY

Vesmírné hračky pro děti socialismu
   
PLAKÁTY

Filmové plakáty

 
ROTREKL

Nejdůležitější český  sci-fi výtvarník

   
FILMY

Filmy
 
BURIAN

Slavný ilustrátor Zdeněk Burian vytvořil také řadu ilustrací sci-fi
   
SOVĚTSKÝ SVAZ

Sovětští sci-fi výtvarníci
 
DĚTI

Sci-fi pro nejmladší generaci
   
VESMÍRNÉ SUVENÝRY

Vzpomínky na kosmické jaro